POMIARY I DIAGNISTYKI


Diagnostyka układów regulacji

 • diagnostyka układów regulacji z mechanicznym sprzężeniem zwrotnym.
 • diagnostyka układów regulacji z elektronicznym sprzężeniem zwrotnym.
 • charakterystyki statyczne i dynamiczne serwomotorów
 • charakterystyki statyczne układów na przetwornikach EH
 • próby funkcjonalne zabezpieczenia i uzbrojenia turbin z pominięciem regulatora.
 • Próby przed i poremontowe układów regulacji.
 • Przygotowanie dokumentacji przeglądu i kontroli okresowej układów regulacji turbozespołów.
 • Diagnostyka urządzeń AKPiA w tym umowy długoterminowe na nadzór i serwis.

 

Przeprowadzenie diagnostyk między innymi na turbinach:

 

13UP55,    13UP105,    13K215,13K225,    13P55,

1300,2700,    T5322,    T3625,    BC35,    BC50,    VEE35,    VEE63,

PBS-PR33,    EMM162C2F,    TP6,    TP4.

 

 

Okresowa diagnostyka urządzeń obiektowych AKPiA w przemyśle i produkcji.

 • próby urządzeń AKPiA w tym termopar, siłowników, zaworów, urządzeń hydraulicznych i pneumatycznych wraz z przygotowaniem dokumentacji na bazie dotychczasowej dokumentacji i współpracy z klientem.
 • Pomiary elektryczne
 • Okresowe próby funkcjonalne w współpracy z klientem
 • Zalecenia dotyczące prac w celu poprawności działania zespołów.

 

Okresowa diagnostyka przydomowych instalacji OZE

 • Pomiary elektryczne instalacji.
 • Pomiary termowizyjne paneli fotowoltaicznych i instalacji.
 • Sprawdzenie prawidłowości montażu instalacji.
 • Zalecenia dotyczące prac w celu poprawności działania instalacji.